#1 The Frontiersmen, Allan W. Eckert

#2 A Sorrow in Our Heart: The Life of Tecumseh, Allan W. Eckert

#3 Simon Kenton: Kentucky Scout, Thomas D. Clark

#4 Wilderness Empire, Allan W. Eckert

#5 The Wilderness War, Allan W. Eckert